Kostenbesparingen: Het belang van vroegtijdige factuurbetaling vanuit inkoopperspectief

Inkopen vormen een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering. Het optimaliseren van inkoopprocessen is van cruciaal belang voor kostenbesparingen en het verbeteren van winstmarges. Een strategie die vaak over het hoofd wordt gezien, maar die aanzienlijke voordelen kan opleveren vanuit inkoopperspectief, is vroegtijdige factuurbetaling.

Waarom kan dit voor inkoopafdelingen van onschatbare waarde zijn?

  1. Kortingen op de inkoopprijs: Leveranciers bieden vaak kortingen aan bij vroegtijdige betaling van facturen. Vanuit inkoopperspectief betekent dit lagere kosten en een verhoogd inkooprendement.
  2. Verbeterde onderhandelingspositie: Wanneer u bekendstaat als een betrouwbare klant die facturen op tijd betaalt, kunt u een sterkere onderhandelingspositie opbouwen. Leveranciers zijn eerder geneigd gunstige voorwaarden en prijsafspraken te bieden aan klanten die hun verplichtingen nakomen.
  3. Optimalisatie van de kasstroom: Het vroegtijdig betalen van facturen verbetert de kasstroom van uw leveranciers. Dit kan het vertrouwen en de relatie met uw leveranciers versterken, en leiden tot betere betalingsvoorwaarden.
  4. Risicobeheer: Vroegtijdige betaling van facturen minimaliseert het risico van vertraagde betalingen en eventuele boetes en incassokosten. Dit is vooral nuttig bij strategische leveranciers, omdat een verstoring in de levering nadelige gevolgen kan hebben voor uw bedrijfsvoering.
  5. Betere leveranciersrelatie: Het nakomen van betalingsverplichtingen toont uw inzet voor een duurzame relatie met leveranciers. Dit kan leiden tot een grotere tevredenheid bij de leverancier. Of betere samenwerkingskansen, bij nieuwe projecten of innovatie-initiatieven.

Om vroegtijdige factuurbetaling effectief te benutten, zijn hier enkele stappen die u kunt volgen:

  1. Identificeer de kansen: Identificeer welke leveranciers kortingen aanbieden voor vroegtijdige betaling en welke producten of diensten het meest geschikt zijn voor deze strategie.
  2. Ontwikkel een betalingsstrategie: Stel een betalingsstrategie op die past bij uw financiële middelen en inkoopdoelen. Houd rekening met uw leveranciersportfolio en prioriteiten.
  3. Efficiënt cashflowbeheer: Zorg ervoor dat u voldoende liquide middelen beschikbaar heeft om vroegtijdige betalingen na te komen zonder de dagelijkse bedrijfsvoering te verstoren.
  4. Onderhandel met leveranciers: Ga regelmatig in gesprek met leveranciers om betalingsvoorwaarden te (her-)onderhandelen. Dit kan resulteren in kortingen en flexibele betalingsregelingen.

Onze partner NCN Capital heeft een intelligent platform ontwikkeld om op geautomatiseerde wijze aan al uw leveranciers een betalingskortingsregeling aan te bieden. Door een directe koppeling met INCONTO en uw ERP systeem zijn uw leveranciers eerder op de hoogte van de status van hun facturen en kunnen zij, op basis van uw condities, een versnelde betaling aanvragen tegen een afgesproken korting. Het NCN Capital platform zorgt voor correcte financiële informatie in uw boekhoudpakket zodat facturen op het juiste moment worden betaald. U kunt hiermee een flinke besparing op uw inkoopkosten realiseren en een betere relatie met uw leveranciers opbouwen. Zonder dat u met elke individuele leverancier afspraken hoeft te maken.

Uw inkoopafdeling speelt een sleutelrol bij het realiseren van kostenbesparingen en het verbeteren van de winstmarges van uw bedrijf. Het omarmen van vroegtijdige factuurbetaling als een inkoopstrategie kan een aanzienlijke impact hebben, waardoor uw organisatie competitiever wordt en beter in staat is om groei te realiseren.

INCONTO adviseert u om vroegtijdige factuurbetaling op de inkoopagenda te zetten, hier een strategie voor op te stellen en (kleine) stappen te definiëren. Kijk ook eens naar de website van onze partner NCN Capital voor meer inspiratie.

Deel content met:
Geplaatst in Digitale factuurverwerking, E-procurement, Nieuws / Blogs en getagd met , , , , .